הסכם חלוקת רכוש

הסכם חלוקת רכוש בעת גירושין

בעת גירושין, נושא חלוקת הרכוש מקבל דגש רב ובייחוד לאור העובדה כי כל זוג הוא עולם ומלואו ולא דומה משפחה אחת למשפחה אחרת, ולכן בבואנו לחלק את הרכוש יש לבדוק אלמנטים כגון: אופי הנכסים, השווי, החובות וההוצאות, המיסוי וההסכמים שנעשו בין בני הזוג.
הסכם חלוקת רכוש - אלי גבריאל

חלוקת רכוש בעת גירושין

 

סעיף 5 לחוק יחסי ממון בין בני זוג תשל"ג -1973 קובע כי בעת גירושין, ייעשה איזון משאבים בין בני הזוג בדרך חלוקת מחצית משווי כלל נכסי בני הזוג.

 

האם ישנם מקרים בהם לא יתבצע איזון משאבים?

סעיף 5 לחוק יחסי ממון קובע גם חריג לכלל של חלוקת שיויונית של רכוש בגירושין ולפיו לא יתבצע איזון משאבים במקרים הבאים:

 

בן זוג קיבל במהלך הנישואין מתנה או ירושה

נכסים שקיבל בן הזוג לפני הנישואין

גמלה לפי חוק שמקבל אחד מבני הזוג בשל נזק גוף או מוות

נכסים שבני הזוג הסכימו ביניהם בכתב שהשווי שלהם לא יאוזן.

 

כלומר, זוג אשר לא ערך הסכם יחסי ממון לפני הנישואין או לאחר מכן, ראו אותם כמסכימים לאיזון משאבים שלפיו כל אחד מהם זכאי למחצית שווי הרכוש.

מהו הסכם ממון?

סעיף 1 לחוק יחסי ממון פותח בהמלצה לכל הזוגות המתחתנים לערוך הסכם ממון שבו  קובעים מראש את אופן חלוקת הרכוש בעת פקיעת הנישואין מחמת גירושין. הסכם ממון בתכליתו, נועד לעיתים להכיל הסדרים רכושיים ולצמצם את המחלוקות ככל שניתן בעת פרידה.

 

הסכם ממון הינו הסכם לכל דבר ועניין שצריך להיות מנוסח בצורה מקצועית ובאופן שרואה את פני העתיד, מתייחס לאופי נכסים, ותוך שהוא לוקח בחשבון תרחישים בין בני הזוג וכמו גם מתייחס להחרגת נכסים לפי רצון בני הזוג.

 

את הסכם יחסי ממון יש לאשר בפני ביהמ"ש או בפני בית הדין הרבני או בפני נוטריון, כאשר לפי מיטב הניסיון עדיף לאשר הסכם יחסי ממון בבית המשפט.

 

האם ניתן לחתום על הסכם יחסי ממון גם לאחר הנישואין?

בהחלט ניתן, אבל חייבים לאשרו בפני ביהמ"ש לענייני משפחה או בפני בית הדין הרבני משום שאחרת ההסכם לא יהיה בעל תוקף משפטי מחייב.

 

מהי חלוקת הרכוש לגבי זוגות שנישאו לפני 1.1.1974?

ביום 1.1.1974 נכנס לתוקפו חוק יחסי ממון ולכן חוק זה תקף לגבי זוגות שנישאו לאחר תאריך זה ואילו לגבי זוגות שנישאו לפני תאריך זה חלה עליהם "הלכת השיתוף" שהיא יציר פסיקה ארוכת שנים בבתי המשפט ובתמצית ניתן לומר כי בעיקרה קובעת כי חלוקת הרכוש בגירושין לפי מחצית שווי הנכסים ובמידה ולבן אחד רוצה לטעון אחרת, עליו מוטל נטל הראיה להוכיח את טענתו. הלכת השיתוף קובעת כי כל עוד לא הוכח אחרת, רכוש הנצבר ע"י שני בני הזוג במשך תקופת נישואיהם אשר קיימו לפי תנאים מצטברים שהם משק בית משותף ואורח חיים תקין אזי רכושם המשותף יתחלק ביניהם בצורה שווה אף אם הוא רשום ע"ש בן זוג אחד.

 

האם יש נסיבות מיוחדות שמצדיקות חלוקה לפי מחצית משווי הנכסים?

סעיף 8 לחוק יחסי ממון מקנה אפשרות כזאת ואולם, ובשנים האחרונות ניתנו מספר פס"ד המשנים את התמונה ולהלן רשימה חלקית כגון: בעל מובטל אשר התנער מאחריותו לתרום למאמץ המשפחתי, כושר ההשתכרות של העתידי של בעל יכול אף הוא להשפיע, אלימות פיזית ונפשית מוכחת של הבעל כלפי האישה, הבעל בזבז את העתודות הכלכליות של המשפחה במקום לצבור כספים ונמנעה ממנו האפשרות להיות בעל זכות איזון בעתודות הכלכליות של האישה ובמקרים שבו ביה"ד הרבני קבעו כי בגידת האישה מהווה אירוע חריג שיש בכוחו למנוע ממנה לקבל את מחצית הרכוש ואולם לאחר ערעור לבג"צ ושם נקבע שאין לשלוח מהאישה את מחצית הרכוש בשל בגידתה.

 

באילו נכסים ניתן לבצע איזון משאבים?

דירות, נדל"ן, עסקים, כספים, חסכונות, מניות, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה וגמל, תכשיטים מוניטין אישי ועוד.

חובות במסגרת חלוקת רכוש בגירושין

החוק בישראל קובע כי חובות שבני זוג צברו במהלך נישואיהם מתחלקים ביניהם שווה בשווה וזאת מתוך הנחה בסיסית לפיה בני הזוג שותפים לא רק לגבי זכויות אלא גם לגבי החובות. בד"כ חלוקת החובות תיעשה בצורה שיויונית אלא אם כן קיים הסכם יחסי ממון הקובע אחרת או כאשר בני הזוג גיבשו ביניהם הסדר אחר במסגרת הסכם הגירושין.

האם כל חוב שנצבר בן זוג אחד נזקף לחובת בן הזוג השני? בד"כ חובות משותפים אלו החובות שנצברו ממהלך חיים משותפים כגון: משכנתא, תשלום עבור מטלטלין שנרכשו לבית, חובות בגין אחזקת דירת המגורים כגון: חשמל, ארנונה ומים.

מתי חוב אינו משותף?

הדברים משתנים ממקרה למקרה ובד"כ מסובכים ואולם כאשר החוב נובע מצרכי המשפחה וניהול משק הבית כמו משכנתא, ארנונה וחשמל וכיוצ"ב ו/או מטלטלין שנרכשו לבית ובמקרה שבו החוב לא קשור לחיי המשפחה וללא ידיעת בן הזוג, רואים בזה חוב אישי ועליו תחול חובת הפירעון. אם כי במקרים שהוכח כי בן הזוג ידע ו/או היה שותף לפעילות ו/או נהנה מהרווחים ייתכן שהחוב יוכר כמשותף.

חלוקת רכוש – הסכם גירושין

המציאות הכלכלית של ימינו ובכלל, מחייבת כי ניסוח של בהסכם גירושין מחייבת מומחיות ספציפית של עו"ד מומחה בתחום ומעבר לכך, הסכם גירושין טוב יכיל בתוכו את כל ההסכמות בין בני הזוג בנוגע לחלוקת הרכוש כך שהם לוקחים את גורלם לידם ולא משאירים את ההחלטה על אופן חלוקת הרכוש לשיקול דעתו של ביהמ"ש. הסכם גירושין טוב הינו הסכם שאינו מקפח, משקף את המציאות המשפחתית ומותאם אישית לנכסים ו/או לרכוש של בני הזוג ובנוסף ליתר הסוגיות הלא ממוניות כמו, זמני שהייה, דמי מזונות ועוד ונותן מענה לכל הבעיות העתידיות במידה ותתרחשנה.       

האמור לעיל מהווה תמצית ואינו מהווה בשום אופן ייעוץ משפטי וכל מקרה נדון לגופו ומומלץ להיעזר בשירותי עו"ד המתעסק בתחום