משמורת משותפת

לאחרונה עולה יותר ויותר נושא המשמורת המשותפת בין בני זוג המתגרשים ולאור העובדה כי אבות רבים מעורבים הרבה יותר מבעבר בגידול וטיפול בילדים כבר מגיל קטן.

במשמורת משותפת, נטל הגידול ו/או הטיפול מתחלק בצורה שווה בין בני הזוג להבדיל ממשמורת ילדים רגילה, בהם נושאת האם ברוב המקרים.

מהם התנאים הבסיסיים של משמורת משותפת?

קביעת משמורת משותפת והתאמה לכל משפחה הינו נושא מורכב שצריך להיבחן ממשפחה למשפחה ותלוי במס' גורמים עיקריים:

 • האם קיימת תקשורת תמידית וברמה גבוהה בין ההורים בענייני גידול ו/או טיפול חרף העובדה כי התגרשו.
 • האם בני הזוג מתגוררים בסמוך האחד לשנייה?
 • האם יש מערכת יחסים טובה בין ההורים ולרבות: אמון, תקשורת חיובית, כבוד וכיוצ"ב.
 • האם קיימת מסוגלות הורית טובה מאוד(פחות או יותר) של שני ההורים?
 • האם קיימת מסוגלות כלכלית?
 • האם להורים יש פנאי להיות עם ילדים במשמורת משותפת?

מיהו האפוטרופוס של הילד במשמורת משותפת?

סעיף 14 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב 1962 קובע במפורש

"ההורים הם האפוטרופסים הטבעיים של ילדיהם הקטינים",  משמע, ללא קשר לשאלה באם קיימת משמורת משותפת ובין אם לא, האפוטרופסות על הילדים הקטינים נותרת של ההורים ופועל יוצא מכך, הין היתר מקנה להם את הזכות לדון במעמד שווה בסוגיות הרות גורל כגון: בריאות וחינוך.   

מהם היתרונות והחסרונות במשמורת משותפת?

יש הרואים יתרון ברכיב מסוים במשמורת המשותפת ואילו מנגד ההורה השני רואה באותו רכיב חיסרון כך שהדברים נבחנים בעיני המתבונן ומשתנים ממקרה למקרה.

ובכל זאת אנסה לציין יתרונות וחסרונות לכאן ולכאן

יתרונות משמורת משותפת 

 • הקשר של הילדים עם ההורים נשמר בצורה מאוזנת
 • מרכך במעט מה את הניתוק בין ההורים עקב הגירושין ובעקבות כך מקל במידת מה על הסבל של הילדים.
 • מגורים סמוכים מאפשרים לרוב המשך מגורים במקום בו הורגל ואינם מנתקים את הילד מסביבתו הטבעית והמוכרת.
 • הילד נהנה מתקשורת חיובית ותמידית בין הוריו חרף הגירושין.
 • ההורים מעורבים ומשפיעים שווה בשווה על חיי ילדיהם.
 • שיוויון בנטל גידול וטיפול בילדים בין ההורים, למשל, מאפשר לאם זמן נוסף לפנאי או לעבוד יותר בכדי להתפרנס יותר.
 • הילד אינו מהווה כלי ניגוח בין ההורים.

מהם החסרונות במשמורת משותפת?

 

 • ההוצאות הכלכליות עבור גידול הילדים גבוהות מאשר מצב של משמורת רגילה.
 • לא תמיד קיימת היררכיה או סדר בכל רכיבי החיים ולרבות בכספים והדבר עלול ליצור בלבול, מתיחות ואי נוחות.
 • קושי לשמור לאורך זמן על מסגרת תקציבית מדויקת ושיויונית בחישוב ההוצאות של כל הורה והורה.
 • לא תמיד בני הזוג רואים את העניינים עין בעין והדבר יוצר חיכוכים רבים.
 • במשמורת משותפת ההורים חרף הגירושין מנהלים תקשורת כל העת "כאילו לא התגרשו" ולא תמיד הדבר מתאים למי מהצדדים.
 • במשמורת משותפת, המידע אודות הורה אחד ומצבו האישי זולג מהירות לאוזני ההורה השני והדבר יוצר לעיתים בעיות רבות וחיכוחים לא מעטים.

 

משמורת משותפת ללא תשלום מזונות

במשמורת משותפת חלוקת הימים בין ההורים שווה והדבר מביא למסקנה כי ההוצאות מתחלקות בין ההורים.
בעבר, היתה פסיקה של ביהמ"ש לפיה דמי המזונות במשמורת משותפת הופחתו ב25% בלבד אך לא ממדור ואחזקתו.

 

בשנים האחרונות ניתנו מס' פס"ד בהם נבחנה שאלת דמי המזונות במשמורת משותפת.

 

בתמ"ש 16785-09-12 כב' נשיאת ביהמ"ש לענייני משפחה יעקב כהן ונבחנה שאלת ההגינות והיושר והשוויון בכל הנוגע לפסיקת דמי מזונות ילדים במצב בו ההורים מנהלים משמורת משותפת  על ילדיהם והכנסותיהם החודשיות דומות ושם נקבע כי אין לחייב את האב בדמי מזונות ילדים.

 

בתמ"ש 49165-10-10 דחה כב' השופט יהורם שקד תביעת אם לתשלום דמי מזונות מאחר והצדדים ניהלו משמורת משותפת על ילדיהם ואילו משכורת האם- התובעת גבוהה בצורה משמעותית מהאב.

 

יושם לב לכך, בבע"מ 318/05 מיום 30.1.06 נקבע ע"י כב' השופט וילנר בין היתר:

 

"…שיעור ההפחתה במזונות האב במקרים של משמורת משותפת ייעשה בכל מקרה ונסיבותיו תוך איזון בין מכלול הגורמים לרבות גובה ההכנסות שני ההורים. רמת החיים לה הורגלו הקטינים. צרכי הקטינים ועד כהנה וכהנה. ברי כי יש לבחון את היקף הפחתת דמי המזונות במקרים של משמורת משותפת בצורה זהירה לבל תפגע טובת הקטינים…"

 

לאחרונה ניתן פס"ד חדשני ואמיץ מפי ביהמ"ש העליון בבע"ם 919/15 ובע"ם 1709/15 בו נדונו 2 עתירות במאוחד ונקבע הלכה אמנם נדונו בו נקבע בהובלת כב' השופט עוזי פוגלמן:

 

"…לפיכך, ומששוכנעתי כי יש בנמצא פרשנות חלופית אפשרית לדין העברי החולש על הסוגיה( משמורת פיזית משותפת א.ג.), סבורני כי שיש לקבוע כי שני ההורים חבים באופן שווה במזונות ילדיהם בגילאי 6-15, תוך שחלוקת החיוב ביניהם תיקבע עפ"י יכולותיהם הכלכליות היחסיות מכלל המקורות, לרבות הכנסה משכר עבודה. כתוצאה מכך, אפשרי כי במקרים של משמורת פיזית משותפת יופחת חיובו של האב בהשוואה למקובל כיום. אם ההורים שקולים מבחינה כלכלית, אפשרי גם שכל הורה יישא במזונותיו."

 

האמור לעיל מהווה תמצית ואינו מהווה בשום אופן ייעוץ משפטי וכל מקרה נדון לגופו ומומלץ להיעזר בשירותי עו"ד המתעסק בתחום